Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Hội thảo về Dịch vụ tư vấn quốc tế về bảo vệ thực thể
Từ 24-26/11/2015, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Kế hoạch hỗ trợ tích hợp an ninh hạt nhân (INSSP) giữa Việt Nam và IAEA, Cục An toàn bức xạ và...
Chi tiết
Phiên họp lần thứ năm của Tiểu ban An toàn và an ninh hạt nhân
Ngày 19/11/2015, Tiểu ban An toàn và an ninh hạt nhân thuộc Ban chỉ đạo nhà nước dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã họp phiên thứ 5 dưới sự...
Chi tiết
Phiên họp thứ 8 của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia
Ngày 18 tháng 11 năm 2015, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), đã diễn ra phiên họp lần thứ 8 của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   2
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 110
Số lượt truy cập: 760941