Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia cho các nước Đông Nam Á
Từ ngày 6-10/7, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) tổ...
Chi tiết
Cuộc họp “Đánh giá tiến độ trung kỳ Dự án RCA-RAS6/076”
Từ ngày 30/6-03/7/2015, Cục ATBXHN phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức Cuộc họp “Đánh giá tiến độ trung kỳ...
Chi tiết
Hội thảo Kế hoạch ứng phó sự cố an ninh hạt nhân
Từ ngày 06-09/7/2015 tại Đà Lạt, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với Viện Nghiên cứu hạt nhân NCHN)và Cơ quan An ninh hạt nhân...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
Online: 6
Số lượt truy cập: 400787