Hoa Kỳ khởi động lại chương trình quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) vừa đưa ra một yêu cầu cung cấp thông tin nhằm tạo ra một phương pháp tiếp cận dựa trên sự đồng thuận trong lựa chọn một địa điểm lưu trữ tạm thời cho nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của Hoa Kỳ. Động thái này thể hiện việc khởi động lại chương trình liên bang sau khi...
Tạp chí thông tin hạt nhân của Mạng an toàn hạt nhân Châu Á (ANSN) tháng 6/2012

Xuất bản 2 tuần 1 lần về các hoạt động an toàn hạt nhân hiện tại và sắp tới diễn ra tại các nước thành viên tham gia Chương trình Extrabudgetary (EBP) an toàn các cơ sở hạt nhân khu vực Châu Á –Thái Bình Dương và Viễn Đông
Online: 28
Số lượt truy cập: 7209814
Lên đầu trang
SSL