Tương lai của nguyên tử: Trí tuệ nhân tạo cho các ứng dụng hạt nhân

Được tổ chức trực tuyến hôm nay bên lề Đại Hội đồng IAEA lần thứ 64, cuộc họp lần đầu tiên được tổ chức của IAEA thảo luận về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các ứng dụng hạt nhân đã giới thiệu những cách thức mà các phương pháp tiếp cận dựa trên AI trong khoa học hạt nhân có thể mang...
Online: 14
Số lượt truy cập: 6548206
Lên đầu trang
SSL