Thông báo:
Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Hội thảo trực tuyến về Văn hóa an ninh hạt nhân
Từ ngày 27-29/4/2021, trong khuôn khổ hợp tác với Phòng Thí nghiệm Tây Bắc Thái Bình Dương (PNNL) (Cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia Hoa Kỳ NNSA/Bộ...
Chi tiết
Hội thảo trực tuyến về Ứng phó ban đầu trong trường hợp khẩn cấp bức xạ hoặc hạt nhân
Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 năm 2021, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Cục ATBXHN) phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)...
Chi tiết
Thông báo về việc triển khai thủ tục hành chính của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia
Triển khai Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc bức xạ còn lại, trừ việc sử...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   Trung tâm Thông tin và Đào tạo
   2
   ASEANTOM
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 13
Số lượt truy cập: 6586724
Lên đầu trang
SSL